Obec Bystré oficiální stránky obce zobrazit na mapě email
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vybavenost obce

Vybavenost obce

V obci je zřízena vodovodní síť pitné vody a kanalizační řad s vyústěním do tří výpustí.

Provozovatelem obou zařízení je obec. Vzhledem ke skutečnosti, že voda je čerpána z vlastních podzemních studen do vlastního rezervoáru - vodojemu nad vsí, pitná voda je s přehledem v tlaku 6ti atmosfér dodávána do všech domácností, které mají zřízenu vodovodní přípojku. Vodovod byl budován v naší obci v minulém století svépomocí občanů z prostředků obce. Jednalo se tzv. akce "Z".

Dvě třetiny budov jsou napojeny na kanalizační systém. Obec neprovozuje čistírnu odpadních vod, voda je přečištěna domácími čistírnami nebo zemními filtry a vyústěním v otevřených vodotečích zaručuje bezvadný návrat zpět do přírody. Z výtečí jsou pravidelně odebírány vzorky a pořízovány rozbory.

Před pár lety obec zainvestovala a veškeré inženýrské sítě jsou uloženy v zemi. V obci neuvidíte jediný stožár elektrického napětí nebo telefonní "kandelábr". Jediné, co zde uvidíte je sloup veřejného osvětlení. Majitelem tohoto zařízení je rovněž obec.

Jediné, co zda zatím chybí, je dodávka zemního plynu. Avšak před lety navrhovaná výstavba středotlakého vedení přes kopec z Ohnišova, které by pak bylo zdarma předáno provozovateli a prodejci zemního plynu - byla zavržena. A zřejmě správně. Dnes by mnohé domácnosti byly odkázány pouze na zemní plyn, jehož cenu by diktovaly jiné společnosti.

V současné je po další uskutečněné změně územního plánu. Důvodem změny byl zájem několika zde bydlících občanů, kteří chtěli na vyhlídnutých místech dříve předurčených k domovní zástavbě stavět rodinné domky.

Nyní již probíhá výstavba na nových třech parcelách. Blíže na http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=19025109010&MarQParamCount=1&MarWindowName=nahlizenidokn